ALGORYTMICZNA PRZYGODA
Kaliny

Archiwum

Polecam

Platformy do rozwiązywania zadań:
Strony do nauki:

Kalkulator

W tym poście chciałabym pokazać Wam mój własny projekt – prosty kalkulator napisany w C++. Może wykonywać proste działania na dwóch liczbach – dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Po wpisaniu działania ze znakiem '=' i kliknięciu Enter program wypisuje wynik na standardowe wyjście.
Oto kod:
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
	int x = 0;
	while(x==0) {
		float a, b;
		char znak, rowne;
		cin >> a >> znak >> b >> rowne;
		system("cls");
		cout << a << " " << znak << " " << b << " " << rowne << " ";
		if(znak=='+') {
			cout << a+b << endl;
		}
		if(znak=='-') {
			cout << a-b << endl;
		}
		if(znak=='*') {
			cout << a*b << endl;
		}
		if(znak=='/') {
			cout << a/b << endl;
		}
	}

	
	return 0;
}
A to przykład działania mojego programu:
Kalkulator

Mam nadzieję, że mój projekt się Wam spodobał i zainspirowałam Was do realizowania swoich własnych programistycznych pomysłów :)

O blogu

Zapraszam na moją algorytmiczną przygodę!

  • przygotowuję się do Olimpiady Informatycznej Juniorów oraz do Konkursu Logia;
  • biorę udział w Olimpijskim Kole Informatycznym;
  • pokonuję algorytmiczne trudności;
  • piszę programy w C++ i w Pythonie;
  • dzielę się swoimi przemyśleniami oraz pomysłami.
  • Ostatnie posty